Med tekst- og strukturmoduler kan du nemt tilføje tekst til din hjemmeside samt organisere dit indhold. Du kan finde alle modulerne under kategorien "Text and structure modules"the module overlay.

Screen_Shot_2018-07-16_at_13.21.49.png 

 

Tekstmodul

Brug tekstmodulet, hvis du ønsker at tilføje tekst til din hjemmeside. Modulet består af to forskellige redigeringsmuligheder: edit settings and edit text. 

Edit Settings

I text settings kan du ændre baggrund, border og spacing for modulet. Hold musen over modulet og klik på Design i the Module Settings Menu

 • Baggrund: ændr baggrunden for dit modul til enten en farve eller et billede 
 • Border: tilføj en border og rediger stil, bredde, radius og farve
 • Spacing: tilføj spacing rundt om dit tekstmodul med margin og padding 

 

Tilføj og rediger tekst

Klik på tekstmodulet for at tilføje tekst til modulet. Når du har klikket på modulet, vil redigeringsmenuen fremtræde nedenunder navigationslinjen, som vist på billedet herunder. OBS!

Screen_Shot_2018-07-16_at_14.04.28.png

Redigeringsmenuen giver dig mulighed for at style teksten på hjemmesiden. Du kan enten vælge prædefinerede skrifttyper fra Global Design, eller du kan ændre skrifttypen manuelt. Der er mulighed for at vælge ud fra Googles populære skrifttyper, som du kan finde en liste over her.

  Sådan tilføjer du Global Data

Det er nemt og enkelt at tilføje informationer fra Global Data. Ved at bruge Global Data sikrer du dig, at dine informationer altid er opdaterede på hele hjemmesiden. For at tilføje informationer fra Global Data til dit tekstmodul, skal du klikke på globussen i redigeringsmenuen og vælge insert. Derefter skal du vælge den relevante information fra drop-down menuen. Informationerne i modulet vil automatisk ændre sig, hvis du ændrer indholdet i Global Data.

 

List Module

The List Module er en god måde, hvorpå du kan organisere dit indhold på din hjemmeside, såsom de services du tilbyder. Hold musen over modulet og klik på Content, Design eller Settings i the Module Settings Menu for at redigere din liste.

Content

I the Content section har du mulighed for at vælge imellem at bruge de informationer, som du har indtastet i Global Data, eller at tilføje nye informationer direkte til modulet.

Du kan tilføje informationerne fra Global Data ved at klikke på Use global data source. Hvis du har mere end en liste i Global Data, skal du vælge den relevante liste i drop-down menuen.

Du har også mulighed for at tilføje nye informationer ved at klikke på knappen Add Element. Hver tilføjelse bliver et nyt punkt på listen. Husk at tilføje en titel til din liste i the title field. Du kan tilføje følgende til din liste:

 • Text: giv dit punkt en titel
 • Subtext: add a short description of the service you're providing 
 • Ikon: vælg et ikon hvis du ønsker, at de forskellige punkter på din liste skal have forskellige ikoner 

Screen_Shot_2018-07-16_at_15.14.54.png

Hvis du gerne vil have det samme ikon ved alle punkterne på din liste, skal du vælge et ikon fra the icon area which is the last part of the content section. Hvis du allerede har valgt ikoner for de individuelle elementer på din liste vil disse overskrive ikonet, du vælger som det generelle.

  Sådan ændrer du rækkefølgen for dine punkter

Du kan ændre rækkefølgen for dine punkter ved at klikke på de tre vertikale prikker på venstre side af hvert punkt og trække punktet til den ønskede position.

 

Design

I designsektionen har du mulighed for at ændre baggrund, border og spacing for dit list module. For mere specifikke designændringer, kan du klikke på "more local design options" eller gå til den globale styling for the list module.

 

Settings

I the Settings section har du mulighed for at ændre antallet af kolonner og the margin mellem kolonnerne.  

 • Kolonner: dette er antallet af vertikale sektioner i modulet. Du kan maksimalt have 4 kolonner
 • Margin mellem kolonner: dette er the spacing mellem dine kolonner. Din margin kan maksimalt være 10 pixels

 

Accordion Module

The Accordion Module giver dig mulighed for at tilføje og skjule specifikt indhold på en liste, som kan kollapse og blive større, hvis en bruger af hjemmesiden klikker på de forskellige punkter på listen. Hold musen over modulet og klik på Content, Design or Settings i the Module Settings Menu for at redigere dit accordion module. 

accordion.png

Content 

Der vil automatisk være oprettet et punkt på listen, når du tilføjer et nyt Accordion Module. Klik øverst på punktet for at få en drop-down menu vist med forskellige content muligheder.

 • Titel: titlen er det eneste synlige tekst, når punktet er kollapset
 • Item icon: hvis du vil tilføje et unikt ikon til hvert punkt på din liste, skal du vælge det under det specifikke punkt 
 • Text: denne tekst vil kun være synlig, når specifikke punkter på listen gøres større. Det er muligt lokalt at ændre stylingen for tekst såsom at gøre den fed, skrå eller at understrege den
 • Tilføj fil: tilføj en fil fra din File Manager eller fra din computer. Du har også mulighed for at definere den Alternative Text. Hvis du tilføjer både tekst og en fil, vil filen blive vist før teksten
  Screen_Shot_2018-08-08_at_15.15.54.png
 • Knap: tilføj en knap og knappen vil automatisk blive tilføjet til dit Accordion Module. Du kan linke knappen til et eksternt link, en side, en e-mail eller en fil. Du kan også definere, om du vil have linket skal åbne i en ny fane eller blive åbnet i samme. Derudover er det også muligt at tilføje et ikon til knappen.
  Screen_Shot_2018-08-08_at_15.20.17.png

Add element er hvor du tilføjer en ny sektion til dit accordion module. Du kan ændre rækkefølgen på dine punkter ved at trække et punkt. 

For at ændre ikonet skal du blot klikke på de tre vertikale prikker på venstre side for et punkt og trække til det den ønskede position. For at slette et punkt på listen, klik da på skraldespandsikonet på højre side af ikonet.

List icon: Vælg et ikon i denne sektion, hvis du ønsker et generelt ikon for alle punkterne på din liste.

Design 

I designsektionen kan du ændre baggrund, border og spacing for dit accordion module. For mere specifikke designmuligheder, kan du klikke på "more local design options" eller gå til din global styling for modulet.

Du vil finde følgende designmuligheder, hvis du klikker videre til "more local design options":

 • Titel: vælg skrifttype og indstillinger for alignment og spacing 
 • Billede: i denne sektion kan du definere billedstørrelse og billede border indstillinger
 • Knap: vælg baggrund, skrifttype og spacing for dine knapper
 • Ikon: definer ikonets størrelse og farve, baggrundsfarve, border properties and spacing
 • List element: definer området som altid er synligt og indeholder titlen. Du kan ændre skrifttype og indstillinger såvel som alignment and spacing.
 • Expanded area: her kan du definere området der er synligt, når listen er expanded. Du kan også definere skrifttype og indstillinger samt alignment and spacing.

accordion_overview.png

Settings

I Settings har du mulighed for at vælge, om du automatisk vil have at et punkt på din liste skal være expanded eller ej. Vælg imellem "allow collapsing/expanding of all items" hvis du gerne vil have din liste samlet som vist nedenfor. 

Screen_Shot_2018-08-08_at_16.28.04.png

 

Link and Download Module

Du kan bruge the Link and Download Module til at navigere dine besøgende hen til et eller flere eksterne links, til interne sider, e-mails eller filer. Du har mulighed for at lave et enkelt link/download modul eller en liste. Hold musen over modulet og klik på Content eller Design i the Module Settings Menu for at redigere dit link og download modul.

link_and_download.png

Content

I the Content section har du mulighed for at vælge imellem at bruge de informationer, som du har indtastet i Global Data, eller at tilføje nye informationer direkte til modulet.

Du kan tilføje informationerne fra Global Data ved at klikke på Use global data source. Vælg fra drop-down menuen om du ønsker at vælge listen fra "Websites" eller "Downloads" i Global Data. 

  To Global Data muligheder

Du har mulighed for at vælge blandt to forskellige Global Data sektioner til dit link and download module. Den første sektion, Websites, er en liste over alle de hjemmesider, som du har i din Global Data.

Tilføj indhold manuelt til modulet ved at klikke på "add element" og inkluder data i the expanded area. Vær opmærksom på at "add element"-funktionen kun vil være synlig, hvis du ikke har aktiveret "Use global data source".

Hvert element indeholder følgende:

 • Titel: Titlen vil være synlig på din hjemmeside og vil kunne klikkes på og føre hen til enten en URL, en e-mail eller en fil afhængigt af din linktype
 • Linktype: Vælg mellem en intern side, en ekstern URL, e-mail eller upload en fil
 • Side/URL/e-mail/fil: Tilføj det relevante indhold i forhold til din linktype
 • Åben link i ny fane: Du kan aktivere denne funktion for at billedet skal åbne i en ny fane
 • Indstil "nofollow" property: Aktivér nofollow property hvis du ikke vil have at søgemaskiner skal kunne følge hyperlinket. Når denne indstilling er slået til, vil linket ikke påvirke søgemaskiners rangering. 
 • Ikon: Vælg et ikon her hvis du gerne vil have forskellige ikoner for de forskellige punkter på din liste 

  Hvad betyder de forskellige linktyper?

Side: Link til en side på din hjemmeside.
Ekstern side: Tilføj en URL til en ekstern side. Denne linktype vil automatisk aktivere indstillingen "åben link i ny fane" for at sikre, at dine besøgende ikke forlader hjemmesiden, når de klikker på billedet.
E-mail: Tilføj en e-mailadresse i feltet. Når besøgende klikker på billedet, vil deres personlige e-mailklient komme frem.
Fil: Tilføj en fil ved at klikke på Add or drop file for derved at åbne en oversigt over dine computerfiler eller træk en fil over på området. Når den besøgende klikker på billedet, vil de automatisk downloade filen.

Tilføj indhold i feltet "Add note at bottom of list", hvis du vil tilføje en note i bunden af din liste. Vælg et ikon i "List icon"-sektionen, hvis du gerne vil have det samme ikon for alle punkterne på listen. Bemærk at hvis du vælger specifikke ikoner til hvert punkt, vil det overskrive et generelt ikon valgt for alle punkterne.  

note.png 

  Global Data vs manuel tilføjelse af indhold

Vi anbefaler på det kraftigste at bruge indholdet fra din Global Data, men der er dog én fordel ved at indsætte indhold manuelt i the Link and Download Module. På den måde kan du nemlig skifte mellem forskellige linktyper, hvor du ved brugen af global data skal vælge mellem de to muligheder: websites eller downloads.

 

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt