Sivun asetuksista voit hallita kaikkia sivuun liittyviä tietoja, mukaan lukien SEO:a ja 301-uudelleenohjauksia. Pääset sivun asetuksiin pääsiirtymisvalikosta painamalla kohtaa Sivut ja seuraavaksi paina sivun nimen vieressä olevaa ratas-kuvaketta ja valitse Muokkaa asetuksia

Screenshot_2021-05-19_at_14.49.38.png

 

Sisältö

Sivun nimi
Sivun nimi näkyy editorissa sivun yleisnäkymässä ja sivustosi pääsiirtymisvalikossa.

Sivun URI
URI (Uniform Resource Identifier) on URL-osoitteen viimeinen osa, joka määrittää sivun sivustossa esim. verkkotunnukseni.fi/tietoja. Sivun URI määritetään automaattisesti sivun nimen mukaan. Voit muuttaa sivun URI-tunnuksen helposti, jos haluat sen eroavan sivun nimestä. Voit vaihtaa URI-tunnuksen poistamalla sen tiedot ja lisäämällä uuden URI-nimen. Huomaa, että sivun URI voi sisältää vain pieniä kirjaimia (ei ääkkösiä), numeroita, alaviivoja ja väliviivoja.

 URI-tietojen päivitys

Jos jossain vaiheessa vaihdat sivun nimen, editori kopioi nimen automaattisesti sivun URI-tunnukseksi. Jos haluat säilyttää URI-tunnuksen samana kuin ennen nimen vaihtoa, täytyy haluttu URI-tunnus lisätä käsin sivun nimen päivittämisen jälkeen. 

 

SEO

Sivun otsikko, avainsanat ja kuvaus
Hakukoneoptimointi (SEO) on hyvä pitää mielessä, kun lisäät uusia sivuja sivustollesi. SEO-tietojen lisäys varmistaa, että hakukoneet "löytävät" sivun todennäköisemmin, jonka seurauksena myös kävijät löytävät sen. Muista täyttää SEO-kentät ennen kuin poistut sivun asetuksista.

Screenshot_2021-05-19_at_14.19.33.png

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua