Yleisten elementtien tyylin muuttaminen (välit, reunukset, tausta)

Tyylien suhteen editorissa voidaan muokata kolmea korkean tason pääelementtiä, jotka vaikuttavat koko sivuston tyyliin – välit, reunukset ja tausta. Nämä määrittävät sivustosi yleisen ilmeen ja tuntuman.

 

Välit

Sisennykset ja marginaalit lisäävät välejä elementin sisä- ja ulkopuolelle. Sisennys lisää välin elementin sisälle ja marginaali lisää välin elementin ulkopuolelle puskien muut elementit kauemmas. Näillä väliasetuksilla voit hioa ulkoasua, jotta se on täsmälleen niin kuin haluat.

padding_and_margin.png

 

Esimerkki sisennyksestä

Painikkeeseen on lisätty sisennys vasemmalle, oikealla, ylle ja alle, jotka vaikuttavat elementin sisäisiin väleihin.

Padding_example.gif

Esimerkki marginaalista

Ensimmäisessä painikkeessa on käytössä alamarginaali, joka puskee sen alla olevan painikkeen kauemmas.

Margin_example.gif

Välien lisääminen yksittäisiin sivuihin

Säätääksesi yksittäisen sivun elementin marginaalia tai sisennystä, paina kenttää, jota haluat säätää ja vedä liukusäädin haluamaasi arvoon. Jotta tämä on mahdollista, kenttien täytyy olla avoimia alla olevan kuvan mukaisesti.

Voit myös painaa sisennys- tai marginaalikenttää ja lisätä arvon käsin.

Unlocked-Padding-and-Margin.png

 

Välien lisääminen jokaiseen sivuun

Jotta voit säätää elementin jokaisen sivun marginaalia ja sisennystä, paina lukkokuvaketta, mikä avaa ikkunan, jossa pyydetään antamaan arvo jokaiselle neljälle kentälle (vasen, ylä, ala ja oikea).

Set-Value-for-all-sides.png

 

Reunukset

Useiden elementtien reunuksia voidaan muokata, kuten rivien, sarakkeiden ja moduuleiden (esim. tekstimoduulit, painikemoduulit tai kuvamoduulit). Kun muokkaat reunuksia, seuraavat asetukset ovat saatavilla: tyyli, väri, paksuus ja säde. Näiden asetusten tyyli voidaan määrittää yksilöllisesti normaalille tilalle ja valintatilalle.

 

Tyyli

Elementeissä voidaan käyttää 3 eri reunatyyliä – yhtenäinen, katkoviiva ja pisteviiva.

 

Väri ja paksuus

Näillä asetuksilla voidaan muuttaa reunuksen väriä ja pikselileveyttä. Elementin kaikkien sivujen reunojen paksuus voidaan määrittää.

 

Säde

Tällä asetuksella voit pyöristää elementin kulmat. Reunan säde voidaan määrittää elementin jokaiselle sivulle.

 

Tausta

Elementin taustaa vaihdettaessa on tarjolla kaksi vaihtoehtoa – valitse taustaväri tai lataa kuva. Kun kuva on ladattu sivustoon, tulee näkyville enemmän asetuksia. Asetuksia muutettaessa täytyy ottaa huomioon eri muuttujat, jotka riippuvat kuvan sommittelusta, koosta, tyypistä jne.

 

Kuvan toisto

Tällä asetuksella voit toistaa taustakuvan pystysuoraan, vaakasuoraan suuntaan tai molempiin suuntiin. Muista, että jos taustakuvasi on asetettu peittämään, on rajattu tai on säilöä suurempi, ei tausta tällöin välttämättä toistu.

 

Koko

Koolle on kolme asetusta:

  • Normaali – säilyttää kuvan koon.
  • Rajaa – kuva skaalataan ja se toistuu täyttäen säilön.
  • Peitä – kuva laajennetaan täyttämään säilön, mutta sitä ei toisteta.

 

Sijoittelu

Sijoittelulla kuva voidaan asettaa haluttuun paikkaan, jolloin kuvasta näkyy haluttu kohta.

 

Kiinteä sijainti

Kun Kiinteä sijainti on käytössä, taustakuva pysyy paikoillaan kävijän siirtyessä sivulla alas- tai ylöspäin luoden kerrostetun vaikutelman.

 

Leikkaa tausta sisennyksen kohdalla

Tämä asetus on saatavilla vain sarakkeille. Kun tämä asetus on päällä, leikataan taustakuva sisennysasetusten mukaan. Mitä suurempi sisennys, sitä enemmän taustakuvaa leikataan. Saat lisätietoa tästä asetuksesta täältä.

 

Taustasuodatin

Taustasuodatin voidaan lisätä kaikkiin riveihin tai sarakkeisiin. Kun tämä asetus on käytössä, voit lisätä taustatyyliin värin, kuvan tai molemmat. Usein käytetään toistuvia kuvioita tai osittain läpinäkyvää väriä, jotka luovat ainutlaatuisia tyylitehosteita. Saat lisätietoa tästä asetuksesta täältä.

 

Videotausta

Video voidaan asettaa toistumaan automaattisesti rivin taustaan. Saat lisätietoa täältä.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua