Du kan ændre de generelle indstillinger for værktøjet og for din hjemmeside når som helst i dine Settings. Klik på de tre prikker i den øverste menulinje og klik Settings.

Screen_Shot_2018-10-10_at_12.47.28.png

Indstillinger for værktøjet

Sprog

Det er muligt at ændre sproget for dit værktøj. Du kan vælge dit ønskede sprogvalg i drop-down menuen og gemme ændringen ved at klikke på gem-knappen.

Hvis sproget i værktøjet ikke opdateres med det samme

Sproget i værktøjet burde automatisk blive opdateret, når du har klikket gem. Hvis sproget mod forventning ikke skulle ændre sig automatisk, kan du prøve at logge ud og ind igen i værktøjet.
 
Du kan få et overblik over de mulige sprog for værktøjet her.

 

Tid og dato

Date string og Time string giver dig muligheden for at indstille det dato- og tidsformat du ønsker skal vises på din hjemmeside. Formatet følger standard PHP dato- og tidsformater og de forskellige parametre kan blive kombineret på den måde, du ønsker, så de er tilpasset dine behov.

For datoer er den mest almindelige opstilling D/M/Å (dag, måned, år) eller Å/M/D (år, måned, dag). Adskil hver parameter med en skråstreg (/). Du kan finde flere eksempler her.

D/M/Å: 22/12/18

Å/M/D: 18/12/22

For tid kan du vælge den mest almindelige såsom H:i:s (timer, minutter, sekunder) eller mere avancerede kombinationer. Adskil hver parameter med et kolon (:). Du kan finde flere eksempler her. 

 

Offentlig forhåndsvisning

Denne funktion giver dig mulighed for at få et link til en offentlig forhåndsvisning, som du kan dele med andre, uden at skulle publicere din hjemmeside. Dette er nyttigt, hvis du gerne vil vise din hjemmeside til samarbejdspartnere, kunder eller andre, før du gør den offentligt tilgængelig for alle andre.

Du kan få linket, som du kan dele med andre, ved at klikke på Preview i værktøjet og kopiere URL'en fra adresselinjen. Dem der har linket vil kunne tilgå forhåndsvisningen af din hjemmeside.

 

 

Google Page Speed

Aktivér Google Page Speed for automatisk at optimere din hjemmeside til Googles 'PageSpeed Insights' værktøj, hver gang du publicerer din side. Google Page Speed analyserer din hjemmeside og kommer med forslag til, hvordan du kan gøre din hjemmeside hurtigere. En god score kan hjælpe din hjemmeside med at få en bedre placering i Googles søgeresultater.

 

Globale HTML tags

Globale HTML tags er tags, der gentager sig på alle undersider på din hjemmeside og kan enten findes i head eller body. Hvis du ikke vil have HTML på alle dine sider, men kun på en specifik side, har du mulighed for dette med HTML-modulet.

Du kan tilføje globale HTML tags på din hjemmeside ved at kopiere din HTML kode ind i enten head eller body området. Hvis dit HTML tag er et metatag eller en widget, som du gerne vil have skal vises på hele din hjemmeside, skal du indsætte det som et Head tag. Hvis det er et andet form for HTML tag, f.eks. til Google Analytics, så skal det indsættes som et Body tag.

  Søg efter dine HTML tags

Hvis du har brug for at søge efter et specifikt HTML tag i værktøjet, kan du bruge genvejen Ctrl + F, og så vil en søgebar komme frem, hvor du kan søge efter en specifik kode, du leder efter.

 

Google Analytics

Google Analytics giver dig mulighed for at tracke, overvåge og analysere din hjemmesidetrafik og forstå dine besøgendes adfærd, når de besøger din hjemmeside. Når du giver data fra din hjemmeside til Google Analytics, har du mulighed for at eksportere meget detaljerede statistikker om trafik og besøgende.

For at tilføje din Google Analytics konto til værktøjet, skal du tilføje dit Google Analytics ID og/eller dit Google Tag Manager ID og afslutte med at klikke gem.

 

  Tilføj flere konti

Det er muligt at tilføje flere Google Analytics konti ved at separere ID'erne med et komma.

 

Favicon

Et favicon er et ikon, der er associeret med en hjemmeside og som bliver vist til venstre for hjemmesidens navn i en browser. Favicons er også inkluderet i bogmærkelister ved siden af hjemmesidens navn.

Screen_Shot_2018-07-10_at_13.41.58.png

Add a favicon to your website by uploading your favicon file or select it from your Image Library and finish by clicking Save. Your favicon will be visible in the browser tab when your site has been published. 

Du kan tilføje et favicon til din hjemmeside ved at uploade din favicon-fil og vælge det i dit Image Library og afslutte ved at trykke gem.

Få inspiration og råd om favicons her.

 

Cookie-notifikationer THIS NEEDS UPDATING?

Aktivér dit top bar overlay for at møde dine besøgende med en besked om at acceptere eller afslå cookie indsamling. Hvis dine besøgende afslår cookie indsamling, vil deres handlinger på hjemmesiden ikke blive tracket eller vist i dit dashboard.

Sådan redigerer du dine cookie-indstillinger

I værktøjet skal du klikke på Settings og vælge Cookie Notification. Aktivér en topbar om cookie indsamling ved at hakke af i "Enable info-bar on top of your site".

Screen_Shot_2018-10-09_at_14.24.05.png

Cookie-notifikationen vil kun blive vist første gang en besøgende tilgår din hjemmeside. Efter at have accepteret cookies, vil browseren huske brugeren indtil browsercookiesne er slettet af brugeren eller at hjemmesiden tilgås fra en anden browser.

Notifikationstyper

Det er muligt at vælge hvorvidt besøgende kun vil blive informeret om at hjemmesiden bruger cookies eller om de selv aktivt skal vælge om de ønsker cookies eller ej. Disse indstillinger er følsomme i forhold til love om privatliv og cookies. Vi anbefaler, at du tjekker din lokale juridiske politik for at se, hvilken indstilling der passer dig bedst.

 

Besøgende vil blive informeret om at hjemmesiden indsamler cookies

Med denne indstilling aktiveret vil cookies automatisk blive indsamlet og gemt. Den besøgende vil blive informeret om at hjemmesiden bruger cookies, men de får ikke mulighed for at til- eller fravælge dem.

Besøgende kan fravælge cookies

Med denne indstilling vil cookies automatisk blive indsamlet og gemt. Den besøgende vil blive informeret om at hjemmesiden bruger cookies, men der vil også være mulighed for den besøgende at fravælge, at cookies bliver indsamlet.

Den besøgende kan vælge at cookies bliver indsamlet

Med denne indstilling vil cookies ikke automatisk blive gemt. Den besøgende får mulighed for at lade hjemmesiden indsamle cookies, men før de manuelt siger ja til det, vil informationerne om besøget ikke blive gemt.

 

Redigering af besked og knap tekst

Du kan justere og definere besked og knap teksten, som bliver vist for dine besøgende, under Description og Button Text.

 

SSL (HTTPS)

SSL-funktionen giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere HTTPS:// for dit domæne, hvis du har tilkøbt et SSL-certifikat.

Du kan aktivere SSL på din hjemmeside ved at hakke af ved Enable SSL box og klikke gem.

Hvorfor skal jeg aktivere SSL?

Et SSL-certifikat sikrer, at din hjemmeside bliver vist som sikker for besøgende. Derudover "belønner" Google sider med SSL-certifikater installeret. HTTPS:// henviser automatisk HTTP:// til HTTPS://.

Hvorfor deaktivere SSL?

Deaktivering af SSL kan være brugbart, hvis du vil bruge usikre (HTTP) links på hjemmesiden og undgå, at der fremkommer en advarsel i dine besøgendes browser.

 

Automatic Language Detection 

Ved at aktivere automatic language detection vil værktøjet automatiske vise hjemmesiden i det sprog, der matcher sproget i de besøgendes browser. For at funktionen skal virke, er det nødvendigt, at der er tilføjet forskellige sprog til hjemmesiden. Eksempelvis kan du have tilføjet tysk som sprog til hjemmesiden, og derved vil en tysk besøgende automatisk få vist hjemmesiden på tysk.

Du kan aktivere enable automatic language detection på din hjemmeside ved at sætte hak i boksen og klikke gem. 

 Hvis en besøgendes sprog ikke er tilføjet til hjemmesiden

Hvis sproget ikke er tilgængeligt i værktøjet for den besøgende, vil sproget automatisk være det sprog, der er valgt som originalsproget. Lad os sige at det automatiske sprog er engelsk, men du også har tilføjet tysk som sprog. Hvis en besøgende har en kinesisk browser, vil de automatisk blive henvist til den engelske version af hjemmesiden.

 

Lazy loading images

Lazy loading images sikrer, at billeder ikke loader indtil de er synlige på skærmen, hvilket hjælper med at spare båndbredde og kan forbedre sidens loadetid. Eager loading er den automatisk loadeteknik. Med eager loading bliver alle relaterede elementer på siden loadet uanset om de kan ses på skærmen eller ej, hvilket kan forlænge loadetiden.

Du kan aktivere lazy loading af billeder ved at sætte hak i boksen og klikke gem.

lazy_loading.gif

  Hvornår vil lazy loading blive aktiveret?

Vær opmærksom på at lazy loading kun vil blive aktiveret, efter du har publiceret din hjemmeside.

 

Age verification

Age verification anmoder dine besøgende om at verificere deres alder, før de kan tilgå din hjemmeside.

Screen_Shot_2018-07-10_at_15.22.49.png

Du kan aktivere age verification ved at sætte hak i boksen og klikke gem.

Du skal udfylde følgende informationer:

 • Titel: Giv din age verification besked en titel.

 • Tekstindhold: Forklar dine besøgende hvorfor de skal verificere deres alder.

 • Tekst på verificeringsknap: Denne tekst vil fremgå på knappen som, hvis den bliver klikket på, vil henvise den besøgende til hjemmesiden.

 • Afvis knap: Denne tekst vil fremgå på knappen som, hvis den bliver klikket på, vil henvise den besøgende væk fra hjemmesiden og til en ekstern URL.

 • Afvis knap URL: Her kan du putte en URL ind, som den besøgende vil blive henvist til, hvis de klikker på afvis. OBS: Knappen er automatisk sat til at henvise den besøgende til Google.

 

For flersprogede hjemmesider

Hvis din hjemmeside har flere sprog, er det vigtigt, at du husker at udfylde informationerne for alle sprogversioner på din hjemmeside. Klik på sprogknappen og udfyld age verification information for det specifikke sprog.

 

Automatisk publicering

Når en Global Data ændring bliver opdaget i en tredjepartsapplikation vil denne indstilling stoppe hjemmesiden fra automatisk at publicere.

Automatisk når en tredjepartsapplikation bliver opdateret, vil hjemmesiden publicere for at matche ændringerne. Dog kan du, hvis du ønsker at forhindre dette, trykke "Enable Auto-Publish" og gemme.

 

Tilvælgelse af sociale medier  

Du kan gøre det muligt for besøgende at til- eller fravælge, at deres data bliver delt på sociale medier, når de interagerer med et social share module. Dette giver dine besøgende mulighed for aktivt at give tilladelse til social media share modules, før de interagerer med modulet og deler data.

Aktivér muligheden for at dine besøgende kan til-eller fravælge deling på sociale medier ved at sætte hak i boksen og klikke gem.

Når du har aktiveret denne funktion, vil der blive tilføjet en "toggle-funktion" til alle social share modules på din hjemmeside. For at interagere med modulerne skal den besøgende aktivere toggle-funktionen og derved give tilladelse til at det sociale medie kan indsamle data. Når der er givet tilladelse fra den besøgende, vil det sociale medie modul blive vist og den besøgende kan interagere med modulet.

 

1527165252077-social_media_optin.png

 Gældende for alle social share modules

Når du har tilføjet muligheden for, at dine besøgende kan til-eller fravælge deling på sociale medier, er dette gældende for alle social share modules.

Ved funktionen skal der udfyldes tre typer af information: text on hover, link text label and link

Text on hover er den tekst, som de besøgende ser, når de holder musen over modulet og som informerer dem om, hvad modulet drejer sig om. Link text label er den tekst på linket til din privatlivspolitik. Derudover kan du henvise dine besøgende til et eksternt link eller til en intern side, når de klikker på linket.

  Text on hover

Hvis du ikke skriver noget tekst i hover feltet, vil en tekst automatisk blive vist.

 

Styling af funktionen

I Global Design kan du justere farverne for funktionen. Du kan tilføje en farve for før, der er blevet accepteret, og efter. Hvis du ønsker det, kan du også tilføje en ramme for modulet.

 

Hvilket modul er det gældende for?

Funktionen er gældende for alle sociale medier moduler bortset fra the Social Media Links module.

1527168394161-social_media_NEW.png 

 

User Data Report

User Data Report funktionen søger efter og viser de følgende former for data, som brugere har givet på din hjemmeside:

 • Formulardata udfyldt gennem et hvilket som helst formularmodul f.eks. the Mailchimp Form Module, the Email Signup Form Module, On-Site Engagements that contain forms, and the User Login Module. 
 • User data gemt i CRM
 • Ordrer placeret i shoppen
 • Blogkommentarer fra blogindlæg

 

Find user data

Søg efter specifikke user data ved at skrive enten et navn eller en e-mailadresse i søgefeltet. Du kan også få et overblik over alle datene ved at klikke "View" ved en specifik bruger.

1528369181280-Screen_Shot_2018-06-07_at_11.44.13.png

  Søgetip

Det giver oftest det bedste resultat at søge efter en e-mailadresse. Brugere kan skrive deres navn på forskellige måder på hjemmesiden - eksempelvis "J. Hansen", når de udfylder en kontaktformular, og "Jens Hansen", når de placerer en ordre i din online shop - men deres e-mailadresse er konsekvent.

the User Data Overview page kan du se alle data indsamlet omkring brugeren listet efter datatype. 

 

Downloading af en user data report

Du kan downloade en rapport i PDF-format med alle data om en specifik bruger eller dele af dataene. Vælg de kategorier af data du gerne vil downloade og klik "Download Report".

1528369956598-Screen_Shot_2018-06-07_at_11.52.04.png

Rapporten viser alle data indsamlet om den specifikke bruger. Du kan se typen af information indsamlet, det faktiske indhold som brugeren har udfyldt, tidspunktet hvorpå information blev givet og hvorvidt at information var påkrævet eller ej.

1528370024478-Screen_Shot_2018-06-07_at_11.52.45.png

 

Sådan sletter du user data

Hvis en bruger ønsker sine data slettet, kan du sørge for dette fra the CRM and Blog features.

 • Formulardata kan blive slettet under CRM -> Forms. Read more here (see section 1).
 • User data kan blive slettet under CRM -> Users. Read more here (see section 3).
 • Blog comment data kan blive slettet under Blog -> Comments. Read more here (see section 2).
 • E-commerce order data kan ikke slettes, da de kan være nødvendige i forhold til transaktioner i shoppen mv. 
Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt